over ons

Muziekkoepel Nering Bögel

Worpplantsoen te deventer

 

Over ons

Het gehele jaar door bieden we een platform voor tal van (podium)kunsten. Wij organiseren van 1 mei tot eind september zondagmiddagconcerten. Enkele keren per jaar organiseren we bijzondere evenementen zoals Koningsfeest, festival Old Deventer, Kerstconcert en sluiten aan bij andere Deventer evenementen.

Onze gegevens:

Stichting Muziekkoepel Nering Bögel Worpplantsoen
p/a Keukelenberg 23, 7421 EB Deventer

 

Kamer van Koophandel: 08216163
Rekeningnummer Rabobank IBAN: NL60 RABO 0156 8508 85
ANBI geregistreerd vanaf 6-1-2010

Grote dank voor alle donateurs en sponsoren!

Namens Muziekkoepel de Worp willen we graag een oprecht en hartelijk dankwoord richten aan al onze gewaardeerde sponsoren en donateurs, wiens genereuze steun en betrokkenheid ons in staat stellen om een magische wereld van muziek te creëren en te delen met onze gemeenschap.