over ons

Muziekkoepel Nering Bögel

Worpplantsoen te deventer

 

Over ons

In het zomerseizoen bieden we een podium voor amateurmusici. Wij organiseren van begin mei tot eind september zondagmiddagconcerten, met elke zondag twee verschillende acts.

We streven naar en zo gevarieerd mogelijk programma, zodat iedereen het naar zijn zin heeft in het Worpplantsoen.

Enkele keren per jaar organiseren we bijzondere evenementen zoals het Koningsfeest. We verzorgen een muzikaal programma bij het Zeldzaam Mooi Festival en sluiten aan bij Deventer op Stelten in juli.

Het programma van Muziekkoepel Nering Bögel draait volledig op inzet van ruim 50 enthousiaste vrijwilligers.

Onze gegevens:

Stichting Muziekkoepel Nering Bögel Worpplantsoen
p/a Keizerstraat 25, 7411 HD Deventer

 

Kamer van Koophandel: 08216163
Rekeningnummer Rabobank IBAN: NL60 RABO 0156 8508 85
ANBI geregistreerd vanaf 6-1-2010

Grote dank voor alle donateurs en sponsoren!

Namens Muziekkoepel Nering Bögel willen we graag een oprecht en hartelijk dankwoord richten aan al onze gewaardeerde sponsoren en donateurs, wier genereuze steun en betrokkenheid ons in staat stellen om een magische wereld van muziek te creëren en te delen met onze gemeenschap.