historie

Muziekkoepel Nering Bögel

Worpplantsoen te deventer

 

1357 De naam Worp

De naam Worp duikt voor het eerst op in de geschiedschrijving. De Worp wordt beschreven als een stuk grond waar burgers visserijwerkzaamheden verrichten. Uit geschriften van 1419 blijkt dat er veel verschillende gebruiksmogelijkheden zijn.

1578 Beleg van Deventer

Beleg van Deventer. Er zijn vier met bomenrijen beplante wegen. Die wegen zijn er ook nu nog, de meeste zelfs als laan. De bebouwing staat op de plaats van het IJsselhotel en aan het begin van de Bolwerksweg.

1591 Prins Maurits neemt Deventer in

Prins Maurits neemt Deventer in en wil de verdediging van de stad versterken. Hiervoor worden tuinen van burgers geruimd. Burgers krijgen ter compensatie een stuk grond geboden aan de overzijde van de IJssel. De hoven worden achter de voor visserijwerkzaamheden gebruikte gronden ingericht.

1699 Het ontwerp

Deventer stelt voor het eerst een ontwerp op voor “de plantage op den Worp”. Het ontwerp bestaat uit een geometrisch, met linden beplant banenstelsel. Kosten: 15 Carolusguldens (1 Carolusgulden was 20 stuivers). Het plantsoen wordt bewust vrij open gehouden met het oog op de ligging in het stroomgebied van de IJssel. Uitzonderlijk is het gebruik van linden in een jaarlijks overstromend gebied.

1799 Stervormig lanenstelsel

De gemeente vult het oorspronkelijke ontwerp aan tot een stervormig lanenstelsel vanaf de brug. Aan de andere kant van de brug legt de gemeente een sterrenbos aan. Uit deze tijd dateert ook het weiland ten westen van de Bolwerksweg en het huis van de blekerij .

1813 - 1814 Franse bezetters

De Franse bezetters hebben in 1813 voor het verdedigen van hun positie in Deventer een ruim schootsveld nodig en kappen de oude, statige lindebomen en verbranden de huizen in de hoven. In 1814 wordt Deventer door de kozakken bevrijd. Deventer is bij wet een “vestingstad” geworden.

1815 Jonge aanplant vernielt

Een groot deel van de jonge aanplant wordt door zware ijsgang vernield. Het park wordt opnieuw aangeplant. Het Departement van Oorlog verleent toestemming om 550 populieren aan te planten. Van deze populieren staat er nog 1 één prominent in de uiterwaarden vóór het park. Het is een bakenboom voor de scheepvaart. Deze markante boom heeft dan ook de naam “ De Reus van de Worp” gekregen.  

1850-1852/1853 Muziekkoepel, kiosk en bloemen

In deze jaren worden in het park een muziekkoepel, een kiosk en struiken bloembeplanting aangebracht. De populieren worden vervangen door linden, die beter bij de verhoogde status van het park passen. Uiteindelijk is de koepel in 1853 gebouwd door aannemer E. van der Woerd. De afbeelding hiernaast is door Oud Holland Posters beschikbaar gesteld.

1865 Buitensociëteit en IJselhotel

Dit jaar wordt de Buitensociëteit aan het eind van de Avenue gesticht. Ook het IJsselhotel dateert van deze tijd.

1932 Waterkerende kade

Na de zoveelste overstroming legt Deventer een “waterkeerende kade” aan. Het open doorzicht door het park en over de IJssel verdwijnt daarmee. De dijk leidt tot een enorme bouwgolf in de Hoven.

1955 Muziekkoepel in verval

De muziekkoepel met bijbehorende kiosk wordt midden jaren ’50 gesloopt. Wellicht omdat de belangstelling voor openluchtconcerten afneemt. Het enige muziekkorps van de Worp “Onderling Kunstgenot”, ook wel Ons Neutje genoemd, gaat in dezelfde tijd ‘op de fles’.

1995 De dijkversterking

Naar aanleiding van de overstromingen van de grote rivieren in 1994/1995 wordt de dijk versterkt. Een klein deel van het park verdwijnt, de huidige omvang ontstaat. Een aantal bomen komt buiten het park te staan.

2006 Herstel Worpplantsoen

Het park wordt dankzij Europese subsidie grondig onder handen genomen. Het historisch padenpatroon is weer terug, er zijn bomen aangeplant en de camping heeft een forse opknapbeurt gehad. Dankzij de Stichting SteenWorp Contact wordt op 9 september het gerenoveerde park feestelijk in gebruik genomen. 

Helaas is er geen budget meer voor de bouw van de muziekkoepel. Dat brengt drummer en toenmalig Sixties Alive voorzitter Hans Rosenkamp op het idee “Come Back Muziekkoepel Worpplantsoen”. Met hun pensioen in zicht verzinnen de ouwe rockers een eigen podium voor hun zomerse optredens en voor heel muzikaal Deventer.

Samen met secretaris Ben van Raan vragen zij de vergunning aan bij Rijkswaterstaat. 

2007 Het eerste piketpaaltje.

De twee muzikanten doen een beroep op burgermeester James van Lidth de Jeude die ook beschermheer is van de club van ouwe rockers. Bij zijn afscheid speelt dan ook een gelegenheidsband van de Sixties Alive een speciaal lied Dancing in the Dark van Bruce Springsteen. Dit wordt in het Deventer dialect hertaald in “Spoll’n in ut Park” en doelt daarmee op de terugkeer van de muziekkoepel.

Hans Rosenkamp en Ben van Raan stellen een comité van aanbeveling samen van prominente Deventenaren met daarbij de burgermeester als Membre d’Honneur.  Ondertussen zijn de nabij gelegen Bolwerksmolen en het IJsselhotel volledig gerenoveerd. Het plantsoen en de camping trekt steeds meer de aandacht van wandelaars en bezoekers. 

2008 Bekendmaking vergunning

In het park mag niet permanent gebouwd worden vanwege de nieuwe regels “Ruimte voor de rivier”. Daarom wordt vergunning gevraagd voor een demontabele muziekkoepel die er de hele zomer mag blijven staan.

2009 Plannen maken en voorbereidingen

Opstellen begroting. Directeur Richard Janssen van Nering Bögel toont interesse in het project. Later wordt zijn bedrijf ook hoofdsponsor en krijgt de koepel de naam “Muziekkoepel Nering Bögel”.

2010 Oprichting Stichting

Samen met Hetty Rolloos en John Vos gaat het viertal voortvarend aan het werk met het opzetten van de vrijwilligers organisatie. De fondsenwerving wordt gestart en mogelijke sponsoren en vrijwilligers worden benaderd. Ondertussen staat voorzitter Hans Rosenkamp al in het park te zwoegen.

2011 Muziekkoepel als bouwproject.

Demontabele constructie verloopt maar moeizaam en daarom wordt het plan aangepast. Met dank aan Witteveen & Bos gaat Rijkswaterstaat akkoord met de permanente bouw. Het podium moet wel worden verzwaard en de opbouw wordt uitgesteld. Op 25 februari verkrijgt de stichting het Recht van opstal en wordt dit door notarieel Bakx Rombouts Kroes vastgelegd. Het podium is op 9 september gebruiksklaar en burgermeester Andries Heidema kan deze samen met de hoofdsponsor officieel in gebruik stellen. De kidsband Dolen heeft de eer om als eerste op te treden met een hartverwarmend concert. Ondertussen gaan de bouwactiviteiten van de koepel onverwijld door zoals het schilderwerk van de dakplaten in de loods en later in het park. Dit alles onder leiding van Willem Veldwachter van bouwbedrijf WoodArt. 

2012 Muziekkoepel Nering Bögel, de Parel in het park

Op Koninginnedag 30 april wordt de muziekkoepel officieel onder grote belangstelling in gebruik genomen. Burgermeester Andries Heidema en hoofdsponsor directeur Richard Janssen van Nering Bögel geven een ferme roffel onder trompetgeschal van de jonge trompettist van de kidsband Dolen en de Deventer Stadsomroeper.

Vanaf dat moment siert de muziekkoepel in volle glorie het Worpplantsoen. Het oudste stadspark van Nederland is daarmee voorzien van “het kersje op de taart”.

Grote dank voor alle donateurs en sponsoren!

Namens Muziekkoepel de Worp willen we graag een oprecht en hartelijk dankwoord richten aan al onze gewaardeerde sponsoren en donateurs, wiens genereuze steun en betrokkenheid ons in staat stellen om een magische wereld van muziek te creëren en te delen met onze gemeenschap.